Segons recents estadístiques, en el món existeixen més de 500 milions d’usuaris de correu electrònic. El que suposa un enorme mercat per a organitzacions i persones amb finalitats maliciosos.

Tots hem rebut alguna vegada en la safata d’entrada un correu electrònic el contingut del qual resulta  si més no sospitós.

Consells de seguretat de caràcter general per a utilitzar el correu electrònic:

– Usar diferents comptes de correu electrònic:

Es recomana utilitzar dos o tres comptes diferents:

  • una per al treball,
  • una altra per a ús personal i
  • una tercera per a subscripcions i recepció d’informació.

El compte de treball ha de ser usat exclusivament per a temes relacionats amb el treball. El segon compte de correu electrònic ha de ser usat per a converses amb els nostres contactes personals. I el tercer compte de correu electrònic hagi de ser usat per a ser exposada en Internet, usant-la per a subscripcions a butlletins de notícies i altres fonts d’informació, sense problema que ens la puguin capturar.

– No usis de manera habitual el correu electrònic per a enviar i rebre informació sensible:

Si necessites enviar dades importants o sensibles a través de correu electrònic assegura’t que els protocols d’enviament (SMTP) i recepció (POP3/IMAP) de correu configurats en el client són segurs.

Mai enviïs informació sensible per correu electrònic. I mai proporcionis informació sensible a través de cap enllaç ni formulari que aparegui en el correu electrònic que has rebut. Accedeix sempre directament a la web que s’indica, teclejant la teva adreça en el navegador. Així evitem entrar en una direcció maliciosa a través d’un enllaç falsificat.

– Usar l’opció de còpia oculta (CCC):

Quan incloem les adreces de correu electrònic d’una persona en el camp “CCC” cap dels receptors poden veure les adreces dels altres receptors de correu electrònic. Mentre que si utilitzem “CC”, si es veuran els destinataris.

N’hi ha prou que un spammer aconsegueixi aquest correu electrònic i immediatament tots els destinataris de la nostra llista seran bombardejats amb SPAM o phishing.

– Ser prudent a l’hora de contestar:

Si seleccionem l’opció de “Contestar a tots”, significa que incloem a tots els que estaven en el correu electrònic original en la resposta, amb les conseqüències que això pugui tenir si no revisem bé qui està en les adreces de correu.

–  Cura amb els reenviaments:

El reenviar correus pot ser una excel·lent via per a comunicar-se amb algú sense haver d’escriure una cosa molt extensa.

Però quan un correu electrònic es reenvía, els receptors del correu són afegits de manera automàtica al llistat en el cos del missatge. Com la cadena roman contínuament en moviment, cada vegada s’afegeixen més i més receptors a la llista.

Si aquest correu finalment arriba a un spammer pot fer-se amb una gran quantitat d’adreces de manera immediata. Només es necessiten uns pocs segons per a esborrar tots les adreces de mail rebudes abans de reexpedir una part o la totalitat del correu. I això pot evitar que per la nostra culpa, els nostres contactes siguin víctimes de SPAM o phishing.

-Xifra els teus correus electrònics importants

No importa quantes precaucions prenguis per a minimitzar les possibilitats que el teu correu sigui controlat per intrusos. Sempre has d’assumir que alguna altra persona està mirant qualsevol cosa que entri i surti del teu ordinador.

Donada aquesta suposició, és important que xifris els teus correus per a assegurar-te que si algú està controlant el teu compte, almenys no poden accedir el que estàs enviant.

No t’adones que t’estan espiant fins que és massa tarda.

Des de LISOT Informàtica Empresarial a Barcelona t’oferim l’ajuda per a utilitzar de manera segura el correu electrònic, utilitzar certificats digitals i xifrar els missatges.