Encara que tant els antivirus com els EDR són eines de seguretat informàtica, tenen algunes diferències importants:

  1. Enfocament: Els antivirus s’enfoquen a detectar i bloquejar malware conegut, com a virus, troians i spyware, utilitzant una base de dades de signatures i patrons coneguts. D’altra banda, els EDR s’enfoquen a detectar i respondre a amenaces avançades i desconegudes, com a atacs de dia zero i malware personalitzat.
  2. Àmbit de protecció: Els antivirus protegeixen principalment els dispositius individuals, mentre que els EDR protegeixen endpoints múltiples dins d’una organització.
  3. Capacitat de resposta: Els antivirus no solen tenir la capacitat de respondre a amenaces de manera automatitzada. D’altra banda, els EDR sovint inclouen eines d’automatització i resposta per a accelerar la resposta a amenaces i reduir el temps de resolució.
  4. Capacitat d’anàlisi: Els antivirus tendeixen a oferir menys capacitat d’anàlisi d’amenaces i menys detall sobre el comportament dels processos i aplicacions, mentre que els EDR ofereixen capacitats d’anàlisi avançada d’esdeveniments i alertes, la qual cosa permet una resposta més efectiva i ràpida a amenaces.

En resum, mentre que els antivirus són eines més tradicionals i enfocades en la protecció de malware conegut, els EDR són eines més avançades que s’enfoquen a detectar i respondre a amenaces avançades i desconegudes. En general, els EDR són més complets i efectius per a protegir endpoints i prevenir atacs cibernètics.

Des de Lisot, com a professionals de la seguretat informàtica per a empreses, podem configurar un pla de ciberseguretat complet per a prevenir i protegir el teu sistema de les amenaces.