Empresa mantenimiento informático en Barcelona

Suport informàtico permanent

  • Consultoria informàtica.
  • Revisió informàtica.
  • Asistència Tècnica informàtica (presencial, remota i telefònica).
  • Manteniment preventiu.
  • Manteniment reactiu.
  • Solució d’avaries i problemes informàtics.
  • Monitorizació automàtica de servidors.

Oferim serveis integrals de manteniment informàtic per a les empreses que requereixen d’un servei professional i eficient. Estem especialitzats en el manteniment d’ordinadors de la petita i mitjana empresa i sabem que cada negoci és diferent.

Un equip de professionals informàtics t’ajudaran de forma permanent en el dia a dia de l’ús del sistema informàtic.

Gestionem i mantenim en funcionament el conjunt d’elements que integren el sistema informàtic i de comunicacions de la teva empresa.

Els nostres contractes d’assistència i manteniment informàtic garanteixen un servei tècnic efectiu i eficient, una comunicació permanent a través de nostre help-desk.

Disposem d’una metodologia de manteniment informàtic preventiu i de monitorizació d’equips informàtics que minimitza el risc de parada del sistema informàtic i de comunicacions.

Fases del manteniment informàtic

Els nostres tècnics informàtics realitzaran una anàlisi completa dels seus equips i sistemes informàtics amb l’objectiu de detectar incidències i d’obtenir un informe previ detallant l’estat dels seus equips. Una vegada analitzats, li proporcionarem un pla de sistemes amb les fases a seguir amb per optimitzar els seus sistemes informàtics.

Treballem preventivament per evitar que sorgeixin fallades que es poden preveure. El manteniment informàtic t’aporta Fiabilitat i Seguretat, perquè més val prevenir que guarir. Podem monitorizar els teus servidors per detectar immediatament incidències o avisos d’error i actuar de forma proactiva.

Si es detecten errors en la configuració general de la xarxa o el maquinari s’aplica una reconfiguració o reparació, segons sigui el cas, evitant que es produeixin interrupcions de servei. Si es produeix una incidència tècnica informàtica, s’actuaria ràpid per minimitzar al màxim el seu impacte. Gràcies al nostre sistema de control remot, podem solucionar les seves incidències en el menor temps possible. Si per un cas la incidència no pogués ser resolta remotament, un dels nostres tècnics informàtics especialitzats es desplaçaria a les seves oficines per resoldre-la presencialment.

El client ha d’estar informat permanentment de l’estat dels seus sistemes informàtics així com dels avanços i novetats en TIC que van apareixent. Això permet al client, per exemple, saber què equips té obsolets, la qual cosa deriva freqüentment en un baix rendiment de l’usuari a causa de no tenir una bona eina de treball.

Perquè més val prevenir

La empresa que necesitrs per a tenir al dia el teu sistema informàtic

Contacta'ns i t'explicarem com podem ajudar-te a tenir un sistema eficient adaptat a les teves necessitats.
Perquè més val prevenir

Partners informàtics