Notícies informàtiques

Home/Notícies informàtiques
Notícies informàtiques2017-06-20T11:59:34+02:00

Com millorar la seguretat en el teletreball?

Què necesitem per a millorar la seguretat en el teletreball? Per a millorar la seguretat en el teletreball hem de seguir aquests consells bàsics: Utilitzar contrasenya d'accés a l'equip que sigui complexa i que es vagi canviant cada cert temps. Tenir sempre el sistema operatiu actualitzat. Tenir sempre l'Antivirus actualitzat en el nostre equip de treball. No accedir a pàgines [...]

Signar i xifrar digitalment un correu electrònic: Com funciona la signatura digital?

Per a poder xifrar digitalment un missatge és necessari que el receptor del missatge disposi de la clau per a desxifrar el missatge. El seu funcionament està basat en la seguretat. Perquè un certificat digital que xifra els missatges tingui validesa legal, ha d'estar certificat per una autoritat de certificació acreditada per l'entitat pública de certificació del país corresponent. A [...]

Com signar digitalment un document?

Signar documents digitalment accelera molt determinats processos administratius i de negocis. La comoditat i estalvi de temps que suposa evitar trasllats, viatges, acudir a cites o reunions presencials és molt rellevant. Saber com signar electrònicament un document és essencial per poder aprofitar aquests avantatges. La signatura digital et permet demostrar que aquest document l'ha creat la persona / entitat que [...]

Digitalitzar davant transformació digital

Què és digitalitzar? Digitalitzar és el procés de convertir la informació en format físic a un format digital llegible per un ordinador. Si transformem les dades a un format digital en lloc mantenir-los en paper arxivat físicament, podrem processar-los. Digitalitzar vs digitalització La digitalització amplia la idea de digitalitzar abordant processos que anteriorment depenien d'informació no digital. La digitalització se [...]

Certificat digital: Què és i per a què serveix?

1.- Què és un certificat digital És un fitxer informàtic signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació, considerat per altres entitats com una autoritat per a aquesta mena de contingut, que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant, de manera que únicament pot signar aquest signant, i confirma la seva identitat. El certificat és un [...]

By |01 setembre 2020|Categories: Ciberseguretat|Tags: , |0 Comments

Diferències entre arxivat de correu i còpia de seguretat

El correu electrònic és la forma de comunicació per excel·lència de les empreses, i més en els dies en què ens trobem. En els nostres emails solem contenir dades crítiques sobre la nostra empresa i els nostres clients. Per això és de vital importància protegir-ho enfront de possibles atacs de hackers que busquen obtenir algun tipus de benefici (econòmic o [...]

Go to Top