Segons un informe elaborat a petició de Cloudera, moltes organitzacions s’han adonat que el cloud computing no és tan rendible com es prometia.

Portar les dades i les aplicacions al núvol prometia ser una solució més àgil, eficaç i fins a rendible per a moltes companyies. De fet, moltes organitzacions es van veure pressionades a traslladar la seva operativa a models de cloud computing especialment durant els confinaments per la pandèmia de la Covid. No obstant això, ara s’han adonat que no és or tot el que rellueix: gairebé 3 de cada 4 empreses s’estan plantejant “repatriar” les dades que van portar al núvol i fer que resideixin en els seus propis servidors o centres de dades.

Així almenys ho posa de manifest un estudi realitzat per Coleman Parkes Research a petició de Cloudera (un proveïdor de solucions de gestió de la dada) i que ha estat donat a conèixer a un petit grup de periodistes.

Anar-se al núvol no era només anar-se al núvol. La veritat és que migrar a una plataforma en el núvol no té molt sentit si no optimitzes les teves necessitats i càrrega de treball per al núvol. Fer-ho amb aplicacions antigues i no adaptar-les als nous temps o aprofitar els avantatges dels contenidors o el clustering podia resultar en una cosa contraproduent, i sobretot…

Les empreses que tornen a gestionar els seus núvols privats necessiten vigilar molt de prop la infraestructura local per a evitar fallades de seguretat, experts perquè gestionin els serveis i dades i també una anàlisi acurada dels recursos maquinari que necessiten. Tot això imposa un cost econòmic i de recursos, i cal tenir-lo molt en compte a llarg termini.

En el segon trimestre de 2022, els serveis en el núvol van facturar un total de 62.300 milions de dòlars (aproximadament 61.000 milions d’euros), la qual cosa representa un augment del 33% en comparació amb l’any anterior.

Els tres principals proveïdors de serveis en el núvol són:

 • Amazon Web Services (AWS):
  AWS va facturar 19.739 milions de dòlars (al voltant de 19.291 milions d’euros) en el trimestre, la qual cosa representa el 31% de la despesa total.
  Malgrat la competència, AWS continua sent un líder en el mercat de serveis en el núvol.
 • Microsoft Azure:
  Azure va ser el segon proveïdor més gran, amb una quota de mercat del 24%.
  Va facturar gairebé 15.000 milions de dòlars (uns 14.610 milions d’euros) i va experimentar un creixement anual del 40%.
 • Google Cloud:
  Google Cloud va facturar 6.276 milions de dòlars (al voltant de 6.132 milions d’euros) en l’últim trimestre.
  Controla aproximadament el 8% del mercat i va experimentar un creixement del 45%.

Podria semblar que aquesta decisió de moltes empreses de deixar aquests serveis serà un greu problema per a empreses com Amazon o Microsoft, però la realitat és que tenen un filó més gros a la vista: el de la IA, que està fent que apareguin una infinitat de serveis web que precisament estan allotjats en el núvol. I més que apareixeran.

Des de LISOT, oferim la gestió de les infraestructures locals i de datacenters privats. Com a experts en serveis informàtics per a empreses podem oferir-te la millor solució, consulta’ns sense compromís