A l’hora de decidir com gestionar la infraestructura informàtica d’una empresa, hem de valorar quin de les opcions existents resulta més adequada a les seves necessitats i recursos. Detallem les característiques, així com avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles:

 

Núvol Públic:

El núvol públic és un model de computació en el núvol on els recursos informàtics es comparteixen entre múltiples usuaris. Aquests recursos estan allotjats en infraestructures propietat de proveïdors de serveis en el núvol com Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud.

 • Avantatges:
  • Baix cost: Els usuaris paguen només pels recursos que utilitzen.
  • Escalabilitat: Poden ampliar o reduir recursos segons la demanda.
  • Accessibilitat: Es pot accedir al núvol públic des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.
 • Desavantatges:
  • Menys control: Els usuaris no tenen control directe sobre la infraestructura subjacent.

 

Núvol Privat:

El núvol privat és una infraestructura de computació en el núvol dedicat exclusivament a una organització. Pot estar allotjada en el data center de l’organització o gestionada per un proveïdor extern.

 • Avantatges:
  • Seguretat i control: Les dades i aplicacions estan protegits i no es comparteixen amb altres clients.
  • Latència baixa: Ideal per a càrregues de treball sensibles al temps.
  • Compliment normatiu: Les organitzacions poden complir amb regulacions específiques.
 • Desavantatges:
  • Major inversió inicial: Requereix més recursos i manteniment.

 

Data Center Privat:

Un data center privat és una instal·lació física propietat d’una organització que és la responsable de dissenyar, construir i mantenir tota la infraestructura.

 • Avantatges:
  • Control total: L’organització decideix com es configura i administra.
  • Personalització: Pot adaptar-se a necessitats específiques.
 • Desavantatges:
  • Desavantatges: Costos operatius: Mantenir i actualitzar la infraestructura pot ser costós.

 

Des de LISOT, com a empresa especialitzada en serveis informàtics, us podem oferir qualsevol de les tres opcions, depenent de la necessitat i requisits de cada client.