Les infraestructures locals i els datacenters privats tenen diversos avantatges que poden ser atractives per a moltes organitzacions:

  1. Seguretat de les dades: Els datacenters privats ofereixen una major seguretat per a les dades altament confidencials.
  1. Independència de les comunicacions: En processos crítics, tenir un datacenter local pot garantir la independència de les comunicacions.
  1. IT híbrida: Moltes organitzacions opten per un model de IT híbrida, combinant infraestructura local i en el núvol.
  1. Edge Computing: La descentralització associada al Edge Computing, impulsada en els últims anys pel creixement de la Internet de les Coses (IoT), ha portat a un ressorgiment dels centres de dades locals. Els Edge Data Centers porten la potència informàtica directament al punt de generació de les dades, la qual cosa permet un primer processament més ràpid.
  1. Menys racks i espai: El downsizing del datacenter local és una altra tendència en alça, ja que en els últims anys els requeriments d’espai en els CPDs principals i de suport s’han reduït en la majoria dels casos.
  1. Més modularidad, eficiència i seguretat: La tecnologia de servidors i emmagatzematge ha evolucionat cap a equips de molta major densitat que permeten oferir millors prestacions en menys espai.
  1. Evolució de CAPEX a OPEX. Private Local Data Center as a Service: Transformar el model financer d’adquisició de tecnologia des del tradicionalment basat en Inversió de Capital (CapEx) a un altre basat en Despeses Operatives (OpEx) ha estat una de les raons perquè moltes organitzacions fessin el pas de migrar la seva infraestructura al núvol. Però, és possible aquest model també per a un CPD local? La resposta és que sí, i des de LISOT venim oferint solucions d’aquest tipus des de fa anys combinant CPD + Infraestructura + Finançament + Serveis Gestionats.
    El rènting és des de fa temps una opció molt popular per a la renovació d’infraestructura TU, però encara molts desconeixen que les solucions de CPD modulars també poden incloure’s en un rènting. ixò permet dissenyar una solució total de renovació del CPD, incloent tant els equips IT com tots els elements del data center, que pot ser pagada en quotes mensuals i tractada en els balanços com una despesa en lloc d’una inversió.

 

Per a oblidar-se de preocupacions, dedicar menys temps a tasques monòtones i poder centrar els esforços del departament de TU en projectes d’innovació, LISOT Informàtica Empresarial pot oferir-li també serveis gestionats de manteniment, monitoratge, gestió i suport tant de la plataforma i serveis TU com de la resta dels elements propis del CPD. Consulti’ns sense compromís.