Per a implantar una solució en el núvol, hem d’analitzar prèviament una sèrie de punts que ens determinaran si aquesta opció és viable o no per a la nostra empresa.

1.- Ubicació dels usuaris del sistema:

Hem d’analitzar si els empleats de la nostra empresa estan situats majoritàriament en una sola oficina, en diverses oficines o estan dispersos entre la geografia del planeta.

2.- Aplicacions que gestionen les dades als quals necessitem accedir:

Probablement la nostra empresa utilitzarà més d’una aplicació per a tractar les dades que utilitzem, i hem de saber si estan desenvolupats en una plataforma tecnològica que és capaç de treballar a través d’internet:

  • Aplicatiu de gestió intern (ERP)
  • Correu
  • Altres aplicacions

3.- Línies de comunicacions que disposem per a accedir a les dades:

Per a poder treballar en el núvol, un requisit imprescindible és disposar d’una bona línia de comunicacions en tots els llocs des dels quals hàgim d’accedir a les dades.

Cal tenir present que la línia de comunicacions que tinguem en l’oficina es dividirà entre el nombre d’usuaris que requereixin accedir a les dades.

(Amb una connexió l’amplada de banda de la qual sigui de 1024 Kbps (1 Mega) es podrà descarregar en aquest interval de temps (1 segon), un arxiu que ocupi en disc 122 KBytes.)

 

Amb aquestes tres variables podrem determinar si a la nostra empresa li és aconsellable implantar una solució cloud.

Com hem vist en articles anteriors, podem realitzar una implantació híbrida, pujant al núvol aquella part que és més fàcil gestionar des del núvol (com per exemple el correu) i posteriorment anar migrant la resta d’aplicacions.

Una vegada determinem que la nostra empresa sí que és susceptible de migrar al núvol, llavors hem de decidir si volem un cloud privat (en un datacenter amb recursos exclusius per a nosaltres) o un cloud públic, on la infraestructura està compartida (com Azure, AWS,…)

Des de LISOT, com a empresa especialista en Cloud computing i en donar suport informàtic a empreses, podem ajudar-vos a destriar si la vostra empresa és susceptible de migrar al núvol i amb quines característiques.