Què és digitalitzar?

Digitalitzar és el procés de convertir la informació en format físic a un format digital llegible per un ordinador. Si transformem les dades a un format digital en lloc mantenir-los en paper arxivat físicament, podrem processar-los.

Digitalitzar vs digitalització

La digitalització amplia la idea de digitalitzar abordant processos que anteriorment depenien d’informació no digital. La digitalització se centra en capturar processos que prèviament s’han basat en informació no digital i codificar-los d’una manera centrada en el digital.

Els exemples de digitalització inclouen:

  • “Capturar” els fluxos de treball i basats ​​en documents existents en representacions informàtiques d’aquests fluxos de treball per a la seva posterior automatització o anàlisi.
  • Automatització de processos existents basats ​​en les persones.
  • Aplicar anàlisis avançades i tecnologies de valor agregat a interaccions basades en documents.
  • Millora de processos que prèviament havien estat manuals per a centrar-se en l’intercanvi digital d’informació (és a dir, signatures digitals)

Digitalització i transformació digital

A més dels conceptes de digitalitzar i digitalització, existeix un altre terme que sovint s’embolica i es confon amb aquests termes:transformació digital. La transformació digital és una idea àmplia que ha existit durant diverses dècades. El concepte de transformació digital és el canvi estratègic i fonamental en les operacions d’una organització, de manera que són impulsades per processos, tecnologies i mètodes digitals per a permetre altes taxes d’eficiència. Les organitzacions amb visió de futur estan aprofitant els tremends avanços en la tecnologia, emmagatzematge i programari per a equipar digitalment a la seva força laboral i, en el procés, aconseguir una productivitat substancial, estalvis de temps i una major satisfacció dels clients.

Si bé digitalitzar és el primer pas, l’optimització de l’operativa de les empreses implica fer un pas més i que aquesta realitzi una transformació digital.

Des de Lisot informàtica empresarial a Barcelona podem ajudar-te en la transformació digital de la teva empresa per a millorar la productivitat.