Un Endpoint Detection and Response (EDR) és una solució de seguretat informàtica que s’enfoca en la detecció, recerca i resposta a amenaces avançades en els endpoints (dispositius finals) d’una xarxa, com a computadores portàtils, servidors i dispositius mòbils. A continuació, es descriu el funcionament d’un EDR:

  1. Recopilació de dades: El EDR recopila informació sobre el comportament dels endpoints, incloent-hi arxius, processos, connexions de xarxa, registres d’esdeveniments, i altres dades importants que permeten la detecció d’amenaces.
  2. Anàlisi de comportament: El EDR utilitza tècniques avançades d’anàlisis de comportament per a identificar patrons d’activitat sospitosa en els endpoints, com l’execució d’arxius maliciosos, la injecció de codi maliciós en processos legítims, la comunicació amb servidors de comando i control, i altres indicadors de compromís.
  3. Detecció i alerta: Quan es detecta una activitat sospitosa en un endpoint, el EDR genera una alerta per a notificar a l’equip de seguretat de TU, proporcionant informació detallada sobre l’amenaça perquè pugui ser investigada.
  4. Recerca i resposta: El EDR proporciona eines per a investigar l’alerta i determinar la gravetat de l’amenaça, com la capacitat de revisar els registres d’activitat, el seguiment de la propagació de l’amenaça en la xarxa, i la identificació d’uns altres endpoints afectats. També proporciona eines per a respondre a l’amenaça, com l’eliminació del malware i l’aplicació de pegats de seguretat.
  5. Automatització i millora contínua: Els EDR sovint compten amb eines d’automatització per a respondre ràpidament a les amenaces i reduir el temps de resolució. A més, els EDR poden millorar contínuament la seva capacitat de detecció i resposta mitjançant l’aprenentatge automàtic i la integració amb altres sistemes de seguretat informàtica.

En resum, els EDR són una solució de seguretat avançada que utilitza tècniques avançades d’anàlisis de comportament per a detectar i respondre a amenaces en els endpoints d’una xarxa, proporcionant alertes detallades i eines per a investigar i respondre a les amenaces de manera ràpida i efectiva.

Des de Lisot, com a experts en seguretat informàtica, podem configurar-te un EDR per a protegir els equips informàtics de la teva empresa.