Segons l’informe de Global Information Security Survey de l’any 2017

 • El 25% de les empreses han sofert robatoris d’identitat.
 • El 29% de les empreses han sofert pèrdua de registres interns.
 • El 31% de les empreses han compromès les dades dels seus clients
 • El 35% han compromès les dades dels seus empleats

Els principals riscos tecnològics són:

 • Frau i robatori d’informació.
 • Dany i pèrdua de la informació de les infraestructures crítiques.
 • Ciberatacs

 

La seguretat de la informació és un procés integral:

 • Controls tècnics
 • Controls organitzatius
 • Controls de seguretat física

 

La seguretat de la informació és una gestió de riscos:

 • Quins són els riscos en què s’està incorrent.
 • Quin impacte pot suposar per al negoci cada situació.
 • Quin és l’impacte acceptable.
 • Quins són les diferents alternatives per gestionar el risc

 

Principals organismes de seguretat informàtica:

 • ISO / IEC: International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission
  (www.iso.org // www.iec.ch)
 • ISACA: Information Systema Audit and Control Association (isaca.org )
  NIST: National Institute of Standards and Technology (nist.gov )

 

Principals estàndards de seguretat informàtica:

 • Família de les Normes ISO/IEC 27000: Se centren de forma exclusive en la seguretat dels sistemes d’informació, proposant un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI)
 • Reglament General de la Protecció de Dades (RGPD) d’aplicació a partir del 25 de maig de 2018 (Reglament de la UE 2016/679)