Internet profunda​ (de l’anglès, deep web), Internet invisible​ o Internet oculta​ és el contingut d’Internet que no està indexat pels motors de cerca convencionals. S’estima que el 96% de la informació que hi ha en Internet no és accessible pels cercadors estàndard.

Des de l’inici, Internet es veu dividit en dues branques, la Internet profunda i la superficial.

  • La Internet superficial es compon de pàgines indexades en servidors DNS amb una alfabetització i codificació de pàgina perfectament comprensible pels motors de cerca.
  • La Internet profunda està composta de pàgines els dominis de les quals estan registrats amb extensions .onion i els noms dels dominis estan codificats en una trama HASH. Aquestes pàgines se serveixen de forma ad hoc, i no necessiten registrar-se, n’hi ha prou que el teu ordinador tingui funcionant un servei onion, que farà les vegades d’un servei dns, però especial per a les pàgines de la Internet profunda. Mitjançant una xarxa P2P, es repliquen les bases de dades que contenen la resolució de noms HASH.

Els motors de cerca comercials han començat a explorar mètodes alternatius per a rastrejar la Web profunda.

Per a navegar per la Deep Web el més habitual és utilitzar  el Navegador TOR (The Onion Router). Quan s’executa el programari de Tor per a accedir a la –Internet profunda, les dades de la computadora es xifren en capes; el programari envia les dades a través d’una xarxa d’enllaços a altres equips ―anomenats en anglès «relays» (‘nodes’) i ho va retransmetent llevant una capa abans de retransmetre-ho de nou. Una vegada que l’última capa de xifrat és retirada per un node de sortida, es connecta a la pàgina web que desitja visitar. TOR està disponible per a Windows, MacOS i Android

TOR és un projecte l’objectiu principal del qual és el desenvolupament d’una xarxa de comunicacions distribuïda de baixa latència i superposada sobre Internet, en la qual l’encaminament dels missatges intercanviats entre els usuaris no revela la seva identitat, és a dir, la seva adreça IP (anonimat a nivell de xarxa) i que, a més, manté la integritat i el secret de la informació que viatja per ella.

A més del navegador TOR, existeixen altres opcions per a navegar per la DEEP WEB:

  • Invisible Internet Project està disponible també per a Windows, MacOS, Linux i Android
  • Mozila Firefox: cal canviar un ajust i accedim a about:config dins de la barra de direccions, i haurem de localitzar l’opció network.dns.blockDotOnion per a marcar-la com ‘False’ per a, en últim lloc, reiniciar.
  • Whonix, disponible per a Windows, MacOS i Linux (no Android).
  • Subgraph US: no és un navegador web convencional, sinó que es tracta d’un sistema operatiu complet. Així que, de nou, ho podem utilitzar en qualsevol ordinador.