El Cloud Computing proporciona un entorn tecnològic flexible i segur, però no per això lliure de complexitats tècniques.

Abans de plantejar-nos un procés de migració del nostre sistema al núvol, hem de saber que existeixen tres grans famílies de serveis en el núvol.

Infraestructura com a Servei (IaaS: Infraestructura as a Service)

 • Dirigit principalment per a perfils tècnics com a administradors de sistemes.
 • Engloba la capacitat de computació de servidors, cabines d’emmagatzematge i elements de connectivitat i seguretat. És a dir, tota la infraestructura de processament informàtic que tradicionalment el maquinari oferia i que ara el proveïdor configura com un pool de recursos per al client.
 • El client exerceix un control gairebé total, perquè ell és qui configura tot l’entorn IT a la mesura que requereixen les seves aplicacions.
 • Un exemple seria contractar a un proveïdor de solucions un servidor en un datacenter i sobre aquest nosaltres li instal·lem el sistema operatiu i l’aplicació que precisem.

Plataforma com a Servei (PaaS)

 • Ens referim a la combinació del maquinari i programari que requereixen els desenvolupadors, dissenyadors web i agències interactives a l’hora d’engegar els seus projectes tecnològics i aplicacions.
 • A més de la infraestructura necessària per subministrar la capacitat de computació, s’ofereixen com un servei els sistemes operatius, bases de dades i piles de desenvolupament.
 • Aquestes plataformes són administrades pel proveïdor, de manera que l’usuari pot centrar-se a la programació i implementació dels seus projectes i comptar amb entorns IT complexos, sense necessitat d’assumir les tasques d’administració de sistemes, que estan en mans del proveïdor de solucions Cloud.
 • Un exemple seria que el desenvolupador de la nostra pàgina web contracta a un proveïdor de serveis un servidor WORDPRESS o JOOMLA per crear i operar nostra web corporativa.

Programari com a Servei (SaaS)

 • Es refereix a qualsevol aplicació o programa llest per utilitzar per l’usuari final, al que se sol accedir via web, sense instal·lar-ho en local.
 • El proveïdor gestiona el desenvolupament, manteniment, actualitzacions, còpies de seguretat, etc.
 • L’usuari només ha d’utilitzar-ho i treure-li partit a les seves característiques.
 • Un exemple és la utilització de serveis de correu com GMAIL, OUTLOOK.COM, …