Aquests són els perills més freqüents associats al correu electrònic:

SPAM

Correu electrònic no sol·licitat que s’envia a un gran nombre de destinataris amb finalitats publicitaris o comercials.

Es calcula que més del 80% de correus electrònics enviats a tot el món actualment són SPAM (correu escombraries), i aquest percentatge continua creixent.

Phishing

Consisteix en un mètode fraudulent de capturar informació sensible, com els nostres números i claus de comptes bancaris o de targetes de crèdit. Se’ns intenta enganyar amb missatges que aparenten ser missatges oficials d’entitats financeres o empreses de la nostra confiança. Aquí expliquem les claus per a reconèixer el correu fraudulent o plishing.

Estafes en general

On se’ns intenta vendre productes falsos o inexistents. Se’ns sol·licita diners al·ludint a les bones causes, ofertes de treball inexistents, i un llarg etcètera.

Correus amb fitxers adjunts maliciosos

Aquests fitxers adjunts contenen virus, cucs, troians, etc. Actualment és un dels perills més estesos. Rebem un missatge (d’un remitent no necessàriament desconegut ja que pot estar falsificat) amb un fitxer adjunt que ens convida a obrir-lo. Aquest fitxer conté codi maliciós que, si no disposem deprogramari antivirus o antimalware adequat, infecta el nostre equip, amb conseqüències diverses. Molts d’aquests fitxers infectats sovint utilitzen la llibreta d’adreces del nostre client de correu per a reexpedir-se al seu torn a tots els nostres contactes.

Cadenes de missatges falsos

Generalment es tracta de missatges variats sobre fets o falses alarmes de qualsevol tipus. En els quals se’ns demana que reexpedim i difonguem el missatge entre els nostres coneguts. El problema de les cadenes de missatges falsos és el volum de correus electrònics que crea. Si una persona envia un missatge a 10 persones i cada persona que li rep envia el missatge a altres 10, en poc temps s’hauran enviat milions de missatges de correu. Amb el cost associat que això té en quan al temps de milions de persones llegint el missatge i el cost dels servidors de correu que han de rebre, guardar i enviar aquests milions missatges (i la seva possible caiguda de rendiment i lentitud per la sobrecàrrega)

Tingues cura amb les contrasenyes

Mai proporcions les teves contrasenyes a ningú. Són totalment personals!

Si les hi proporciones a tercers, les accions que realitzin les faran en el teu propi nom.

 

Des de LISOT informàtica empresarial a Barcelona us oferim suport per a gestionar les contrasenyes i per a configurar sistemes d’autenticació de doble factor, per a així millorar la seguretat dels sistemes informàtics dels nostres clients.