Davant les incidències informàtiques dels nostres clients, en LISOT procedirem de la següent manera:

Incidències informàtiques lleus

Si un empleat del client té una incidència informàtica la pot notificar des de la intranet de LISOT perquè quedi constància d’ella. Les incidències de prioritat normal o baixa s’atendran en les visites presencials periòdiques. Les incidències de prioritat alta seran ateses pel tècnic tan aviat com sigui possible.

Incidències informàtiques greus

Si la incidència és d’alta prioritat, o impedeix l’ús de l’ordinador o dels recursos necessaris per treballar, haurà de cridar a LISOT on registrarem la incidència en el sistema en el seu nom, i si és possible li atendrem al moment o tan aviat com sigui possible.

Incidències informàtiques de tercers

Davant una fallada informàtica derivada d’un problema de tercers, s’ha de consultar amb LISOT com operar en cada cas, sent conscients que les limitacions les imposa un tercer. (Per exemple: es talla el subministrament de llum per obres, o es va internet per avaria). Quan la resolució d’aquesta incidència sigui de caràcter informàtic o requereixi una solució tècnica qualificada, LISOT oferirà tot el suport que sigui possible tant para comunica com per a l’altre actor.

Sistemes amb fallades crítiques

Si l’ordinador presenta problemes de funcionament greus impedint l’ús de l’ordinador o dels recursos necessaris per treballar, ha de ser tractat com una incidència greu i diagnosticar-se per un tècnic de LISOT. Si el diagnòstic d’un tècnic de LISOT aconsella no reparar-ho in situ, aquest equip es portarà al taller de LISOT. Allí es realitzarà la reparació o el reajustament de l’equip fins que estigui operatiu i es pugui retornar a les instal·lacions del client.

Detecció proactiva d’incidències

Qualsevol fallada o anomalia que es detecti o s’intueixi (com un canvi de proveïdor de telefonia, un canvi en la manera de treballar, un avís de tall de llum o d’internet, etc.) s’ha de comunicar a LISOT, per ser assessorat per un tècnic informàtic i poder així resoldre les incidències o anticipar-nos a elles.

Recuperació de Dades

Si és necessari recuperar dades d’una còpia de seguretat, una persona responsable del client ha de notificar a LISOT els arxius que necessita recuperar i que dates, i el tècnic de LISOT recuperarà els arxius en una ubicació alternativa perquè verifiquin la seva utilitat i es posin de nou en carpetes de producció.