monitoratge de sistemes informàticsUn dels molts avantatges de comptar amb una empresa externa de manteniment informàtic és que el sistema informàtic del client, a més de ser revisat periòdicament, està monitorat.

El monitoratge del sistema informàtic consisteix a instal·lar una sèrie de sensors en els diferents elements maquinari i programari de manera que 24h al dia i 7 dies a la setmana aquests sensors registren la situació en què estan cadascun dels aspectes que controlem.

El monitoratge de sistemes cada dia és un treball més necessari per a gestionar la infraestructura TI se centra en aconseguir els següents objectius:

 • Aprofitar al màxim els recursos hardware d’una empresa.
 • Prevenció d’incidències i detecció de problemes.
 • Notificació de possibles problemes.
 • Estalvi de costos
 • Estalvi de temps
 • Millorar la satisfacció en atenció al client.

Passos per a realitzar un bon monitoratge de sistemes

1.- Realitzar una anàlisi exhaustiva del sistema. Aquest inventari haurà d’estar classificat per:

 • Tipus de component (servidor, router, switch, firewall, etc)
 • Element dins del component (discos, RAM, aplicació, servidor, etc)
 • Marca del component (Sparc, Intel, HP-UX, Windows, IIS, Apache, Oracle, etc)
 • IP de la màquina.
 • Prioritat per al monitoratge, pensant com d’important és monitorar-ho de l’1 al 10.

2.- Identificar els diferents responsables dels principals àmbits d’una instal·lació: 

 • Sistemes
 • Xarxes
 • Servidors
 • Seguretat
 • Aplicacions

3.- Definir les principals alarmes per a cada tipus de component, element i marca. Això serà molt important per a desplegar les configuracions de monitoratge per tipus d’elements a monitorar. Un exemple d’alarmes, podrien ser processadors saturats, una amplada de banda limitada, els discos plens, etc.

4.- Definir els llindars corresponents i els nivells necessaris per a llançar una o diverses alarmes. Pots crear alertes personalitzades, per exemple:

 • Una alarma que es llançarà en el cas que els discos i/o particions aconsegueixin un percentatge determinat de disc dur ocupat.
 • També podria llançar-se una altra alarma, en cas que la memòria RAM arribi al llindar de 80% d’ocupació.

5.- Definir els canals de comunicació (SMS, mail, Whatsapp, push, etc) i com serà el procés d’atenció de les alarmes, és a dir és necessari establir el protocol de comunicació i actuació.

6.- Seleccionar l’eina de monitoratge que millor s’adapti als nostres requeriments. 

7.- Definir un pla d’instal·lació del nou sistema de monitoratge. 

8.- Instal·lar i configurar el paquet de programari de monitoratge.

9.- Definir els protocols d’actuació davant cadascuna de les alarma que pugui detectar el sistema de monitoratge.