El món competitiu i canviant que vivim actualment requereix recolzar-nos en especialistes de molts aspectes de la nostra empresa.

Les empreses tenen personal intern que resol el dia a dia dels problemes i necessitats internes, però ningú dubta de la necessitat d’un assessor fiscal, un assessor laboral, un consultor per abordar polítiques de creixement, una empresa de màrqueting digital, una empresa que realitza la web…  per definir estratègies i abordar nous reptes; o bé quan necessitem reformar el nostre local, ampliar l’oficina… tampoc ningú dubta de la necessitat de contractar a un enginyer o un arquitecte que ens orienti i tuteli el projecte.

Passa el mateix amb la tecnologia i els sistemes informàtics; si bé les empreses poden tenir alguna persona interna que tuteli el dia a dia de l’operativa informàtica, precisament aquest dia a dia de les incidències informàtiques li impedeix a aquest personal intern poder buscar noves formes de resoldre necessitats (noves o existents) o trobar la manera de resoldre problemes puntuals que apareixen de forma esporàdica.

En contractar un departament informàtic extern,  una empresa passa a disposar de tècnics que veuen moltes realitats informàtiques diferents i els problemes que esporàdicament apareixen en una empresa. En gestionar la informàtica de moltes empreses de forma externa, ja s’han trobat abans aquestes incidències i ja disposen del procediment per resoldre-ho i per tant són molt més eficaços.

També, aquestes empreses de manteniment informàtic extern estan en constant contacte amb els fabricants de hardware i software i quan apareix una vulnerabilitat (feblesa o deficiència dels sistemes informàtics) són avisats de forma immediata i per tant poden aplicar els possibles remeis abans que ocorri la possible fallada.

A més en les empreses d’informàtica externes, el personal tècnic està constantment formant-se i certificant-se a les noves tecnologies, per la qual cosa aporten noves formes d’abordar necessitats existents en les empreses.

És per tot això que LISOT, com a empresa de manteniment informàtic a Barcelona, té al personal certificat en els principals actors tecnològics com MICROSOFT OFFICE 365, MICROSOFT AZURE, HEWLETT-PACKARD, DELL, INTEL, VEEAM BACK UP.